Het is zover! De nieuwe Credit Europe Internet Spaarrekening is beschikbaar! Vanaf nu kunt u eenvoudig online uw financiën beheren.

Bent u al klant bij ons? Log dan in en zet uw Top-Interest Rekening eenvoudig om door op upgrade te klikken in het

Online Banking.

  • Uw persoonlijke Online Mailbox
  • Online overboekingen naar de tegenrekening
  • Online termijndeposito’s openen, aanpassen en storneren
  • Online uw persoonlijke gegevens aanpassen
  • 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot Online Banking
  • Aantrekkelijke jaarlijkse rente van 0,70% (variabele rente)

Ga met ons mee – ga online!

Uniforme veiligheidsregels particulieren

Waarover gaan deze regels?

Elektronisch bankieren en elektronisch betalen moeten veilig zijn. Denk aan internet– en/of mobielbankieren, betalen bij betaalautomaten in winkels en geld opnemen bij de geldautomaat. De bank heeft hierin een belangrijke taak, maar u ook. Wat u moet doen, vindt u in deze veiligheidsregels.

Waarom is het belangrijk dat u zich houdt aan deze regels?

U vermindert de kans dat u het slachtoffer wordt van fraudeurs sterk als u de regels opvolgt. Het is voor consumenten wettelijk geregeld dat een bedrag, dat zonder uw toestemming van uw bankrekening is afgeschreven, door de bank wordt vergoed. Daarbij mag de bank u volgens de wet in bepaalde gevallen een eigen risico van maximaal EUR 150,- in rekening brengen. De bank is echter niet altijd verplicht het bedrag, eventueel verminderd met het eigen risico van maximaal EUR 150,-, aan u te vergoeden. Wanneer u zich aan de onderstaande vijf veiligheidsregels houdt, loopt u niet het risico dat de gehele schade voor uw eigen rekening komt.

Wat moet u doen?

1. Houd uw beveiligingscodes geheim.
2. Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt.
3. Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken.
4. Controleer uw bankrekening.
5. Meld incidenten direct aan de bank en volg aanwijzingen van de bank op.

Credit Europe Bank NV is een internationale financiële dienstverlener met meer dan 4500 werknemers en ruim 4 miljoen klanten. De bank verkoopt gebruiksvriendelijke producten aan particulieren en het midden- en kleinbedrijf alsmede private banking diensten via meer dan 150 kantoren en 24.000 verkooppunten in 11 landen.

U vindt meer informatie over onze organisatie, onze corporate governance en onze corporate banking activiteiten op onze corporate website. Klik op www.crediteuropebank.com.

Conversie naar het Europese Betaalsysteem (SEPA)

Als gevolg van een EU Verordening worden vanaf 1 februari 2014 alle op dat moment geldige overschrijvingen en incassomachtigingen aangepast naar SEPA.

Dit betekend in het kort: Vanaf februari 2014 wordt het bij overschrijvingen en incassomachtigingen noodzakelijk uw internationaal bankrekeningnummer (IBAN) en eventueel uw “ Bank Identifier Code“ (BIC) aan te geven.

Uw IBAN en onze BIC (FBHLNL2A) Code kunt u vanaf heden op uw kwartaalsafschriften zien.

Voor meer informatie over SEPA zie ook: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0022:0037:NL:PDF

 

Overeenkomst VS en Nederland voor uitwisseling informatie over Amerikaans belastingplichtigen

Op 18 december 2013 heeft het Ministerie van Financiën bekendgemaakt dat Nederland een overeenkomst tot uitwisseling van gegevens heeft gesloten met de Amerikaanse overheid. Aanleiding hiervoor is de Amerikaanse belastingwet, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Deze wetgeving is bedoeld om ervoor te zorgen dat Amerikaans belastingplichtigen, die buiten de VS tegoeden aanhouden, correct belastingaangifte doen bij de Amerikaanse belastingdienst, de IRS. In het kader van deze wet gaan financiële instellingen gegevens van klanten die mogelijk belastingplichtig zijn in de VS doorgeven aan de Nederlandse belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst geeft deze gegevens door aan de IRS. FATCA gaat in op 1 juli 2014. Financiële instellingen zijn verplicht vanaf 1 juli 2014 hun bestaande en nieuwe klanten te toetsen.

De verplichtingen uit de overeenkomst met de VS worden in de Nederlandse wet opgenomen, waardoor alle financiële instellingen in Nederland aan FATCA moeten voldoen. Het is de bedoeling om met de FATCA wetgeving belastingontduiking door Amerikaans belastingplichtigen tegen te gaan. De wet past in de wereldwijde aanpak van belastingontduiking.

Bent u geboren in de Verenigde Staten? Bent u gevestigd of woont u in de Verenigde Staten? Heeft u andere banden met de VS? In deze gevallen wordt u mogelijk benaderd om informatie te verstrekken over een eventuele Amerikaanse belastingplicht. De komende tijd toetsen alle financiële instellingen alle particuliere en zakelijke relaties in hoeverre zij mogelijk belastingplichtig zijn in de VS.
Wanneer uw bank u als mogelijk Amerikaans belastingplichtig aanmerkt, zal de bank u om een verklaring vragen.

Op de NVB site vindt u meer informatie over FATCA. Tevens kunt u lezen over de Amerikaanse inkeerregeling als u Amerikaans belastingplichtig bent. Deze inkeerregeling is voor Amerikaans belastingplichtigen die de afgelopen jaren niet aan hun aangifteplicht hebben voldaan en zich nu alsnog melden bij de IRS.

News