Disclaimer

Door zich een toegang te verschaffen tot deze website of door het gebruiken en/of downloaden van informatie ervan, verklaart u zich akkoord met de hierna vermelde gebruiksvoorwaarden.

Alle informatie op de webpagina's van Credit Europe Bank N.V. (hierna CEB genoemd) werd zorgvuldig onderzocht en gecontroleerd door CEB en/of derden. Aangezien die informatie te allen tijde kan veranderen, valt niet te garanderen dat die informatie accuraat, volledig en/of actueel is. Daarom is CEB niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van onjuiste informatie.

De informatie en het materiaal op deze website worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geinterpreteerd als een commerciële aanbieding. CEB biedt geen beleggings- en/of ander financieel advies aan. Indien de webpagina's van CEB informatie over effecten en/of aanverwante aangelegenheden bevatten, dan mag dat niet begrepen worden als aanbiedingen of aanbevelingen voor beleggingen. Deze informatie vormt geen beleggings- en/of financieel advies en vervangt geenszins het advies over beleggingen en eigendom waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden van de belegger.

CEB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van webpagina's die te bereiken zijn vanaf CEB webpagina’s (bijvoorbeeld via een hyperlink of een andere link). Dat geldt ook voor de inhoud op webpagina’s van derden van waaruit  de webpagina's van CEB te bereiken zijn (bijvoorbeeld via een hyperlink of een ander soort link), of waarop de inhoud van de webpagina's van CEB klaar staat om geopend te worden.

De vorm en inhoud van de webpagina's van CEB zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteurs- en het merkenrecht. Alle intellectuele eigendomsrechten en overige van toepassing zijnde rechten zijn voorbehouden. Zo is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CEB ten strengste verboden om informatie of gegevens te kopiëren, teksten of delen van teksten of beelden te gebruiken of onderdelen van de webpagina's te verwerken of op een andere manier te veranderen. CEB behoudt zich het recht voor om de inhoud in gelijk welke vorm te reproduceren, in het bijzonder schriftelijk, elektronisch dan wel via andere media.

Het is andere aanbieders niet toegestaan vanuit andere websites toegang verlenen tot een webpagina die door CEB gemaakt is (bijvoorbeeld via een hyperlink of een andere link). Het is eveneens niet toegestaan de inhoud (geheel of gedeeltelijk) van CEB webpagina’s te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CEB.

Indien u persoonlijke gegevens aanlevert zullen wij die met de gebruikelijke zorgvuldigheid behandelen, overeenkomstig de bepalingen van de wet op de bescherming van persoonsgegevens. Informatie die u ons via elektronische berichten of op het contactformulier doet toekomen, zullen wij in een veilige omgeving verwerken. Wij zullen die informatie niet voor andere doeleinden gebruiken of aan derden doorgeven. Wij maken u erop attent dat wij u om technische redenen nog geen veilige (gecodeerde) verzending van uw bericht kunnen aanbieden. Vertrouwelijke informatie verzendt u om veiligheidsredenen dan ook het best per (aangetekende) post.

Op deze website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

CEB behoudt zich het recht voor bovengenoemde voorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site stemt u in met deze wijzigingen.