Vragen en antwoorden

FAQs Credit Europe Spaarrekening

 • 1. Hoe kan ik een spaarrekening openen?

  U kunt een spaarrekening online aanvragen. Ga daarvoor naar de Spaarrekening informatiepagina en klik daar op 'Spaarrekening openen'. Vul het aanvraagformulier online in, print en onderteken het en verstuur het per post samen met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. U vindt het postadres op het aanvraagformulier. Wij openen dan zo snel mogelijk een spaarrekening voor u en sturen u een bevestigingsbrief per post met alle informatie over uw spaarrekening. Omdat u een Internet spaarrekening opent zal alle volgende correspondentie digitaal verlopen.

 • 2. Wie kan een rekening bij Credit Europe Bank openen?

  Iedere natuurlijke persoon kan een spaarrekening bij Credit Europe Bank openen als deze 18 jaar of ouder is, een bankrekening heeft bij een in Nederland gevestigde bank en in het bezit is van een geldig identiteitsbewijs.

 • 3. Kan ik een gezamenlijke (en/of) rekening openen?

  Natuurlijke personen kunnen een spaarrekening op twee namen openen. Deze rekening krijgt dan de juridische status van een en/of rekening. Beide rekening­houders hebben gelijke rechten op de rekening. Beide rekening­houders dienen het aanvraag­formulier te ondertekenen en een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Ook alle toekomstige wijzigingen en opdrachten die betrekking hebben op beide rekeninghouders, denk aan het wijziging van de tegenrekening of het openen van een termijndeposito, dienen door beide rekeninghouders ondertekend te worden.

 • 4. Kan een rekening voor een minderjarige geopend worden?

  Nee, dat is niet mogelijk. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan een rekening openen bij Credit Europe Bank. Zie ook vraag en antwoord 2.

 • 5. Wat is een tegenrekening?

  Een tegenrekening is een betaalrekening van een andere, in Nederland gevestigde bank, die aan uw spaarrekening gekoppeld is. U kunt, uit veilig­heids­over­wegingen, van uw spaarrekening uitsluitend naar deze tegenrekening geld overboeken. Er kan maximaal één betaalrekening gekoppeld worden aan een spaarrekening.

 • 6. Hoe word ik als rekeninghouder geïdentificeerd?

  A. Hiervoor vragen wij in de aanvraagprocedure om een kopie van een geldig legitimatiebewijs (voor- en achterkant).


  B. Tevens dient een afgeleide identificatie plaats te vinden via een overboeking van de opgegeven tegenrekening naar uw spaarrekening bij Credit Europe Bank. Hierbij wordt nagegaan of de tenaamstelling van beide rekeningen overeenstemt. Wanneer deze overboeking ontvangen en geverifieerd is, wordt uw spaarrekening bij Credit Europe Bank geactiveerd.

 • 7. Hoe zijn mijn spaartegoeden bij Credit Europe Bank gegarandeerd?

  Credit Europe Bank valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel dat wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank N.V. Uw spaargeld bij Credit Europe Bank N.V. is daardoor tot een bedrag van €100.000 per persoon voor 100% gegarandeerd. Voor meer details over het Nederlandse depositogarantiestelsel verwijzen wij naar de website van De Nederlandsche Bank N.V. (www.dnb.nl).

 • 8. Waar vind ik de actuele rente op mijn spaarrekening?

  De actuele rente op uw spaarrekening vindt u in het productoverzicht in het Online Banking. Algemene actuele rente-informatie vindt u ook op het renteoverzicht op de Spaarrekening informatiepagina. De rente op uw spaarrekening is variabel.

 • 9. Wanneer wordt de rente op mijn spaarrekening uitgekeerd?

  De rente wordt op dagbasis berekend en éénmaal per jaar op 1 januari op uw spaarrekening bijgeschreven. Wij berekenen de rente over het werkelijke aantal dagen per jaar (365 dagen per jaar en 366 dagen in een schrikkeljaar). Bij het opheffen van uw spaarrekening wordt de opgebouwde rente uitgekeerd op het moment van het opheffen.

 • 10. Hoe boek ik geld over naar mijn rekening bij Credit Europe Bank?

  In verband met de wettelijke identificatieplicht dient de eerste overboeking afkomstig te zijn van de door u opgegeven tegenrekening (zie vraag 6B). Nadat de afgeleide identificatie heeft plaatsgevonden en de spaarrekening geactiveerd is, kunt u van elke andere rekening geld overboeken naar uw spaarrekening bij Credit Europe Bank.

 • 11. Hoe boek ik geld over naar mijn tegenrekening?

  Geld overboeken naar uw tegenrekening kan via Online Banking, telefonisch en schriftelijk per post of per fax. U kunt het overboekingsformulier vinden in het Formulieren Center. U kunt alleen geld overboeken naar de door u opgegeven tegenrekening.


  Voor een overboeking van uw spaarrekening naar uw tegenrekening moet uw tegenrekening geverifieerd zijn. Lees meer over de afgeleide identificatie bij vraag 6

 • 12. Hoelang duurt het voordat een overboeking op mijn tegenrekening staat?

  Normale overboekingen duren 1 tot 2 werkdagen. Spoedopdrachten die ons voor 14.00 uur 's middags bereiken worden dezelfde dag verwerkt. De kosten voor een spoedopdracht bedragen €8,-.

 • 13. Hoe wijzig ik mijn tegenrekening?

  Het wijzigen van de tegenrekening dient schriftelijk te gebeuren. Het benodigde formulier vindt u in het Formulieren Center. Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar het antwoordnummer op het formulier. Het dient, indien van toepassing, door alle rekeninghouders ondertekend te worden.

 • 14. Hoe kan ik een gemachtigde aan mijn rekening toevoegen?

  Het toevoegen van een gemachtigde dient schriftelijk te gebeuren. Het benodigde formulier vindt u in het Formulieren Center. Dit formulier dient door alle rekeninghouders en de toe te voegen gemachtigde ondertekend te worden. Houdt u er rekening mee dat de identificatieplicht ook voor de gemachtigde geldt. Lees ook vraag 6 over de identificatie van de rekeninghouders.

 • 15. Hoe vaak ontvang ik rekeningafschriften?

  Uw rekeningafschriften vindt u elk kwartaal in uw online Mailbox in het Online banking systeem. Als u nog een Top Interest Rekening heeft dan worden rekeningafschriften ook per post verstuurd. Als er in het desbetreffende kwartaal geen overboekingen zijn geweest ontvangt u ook geen rekeningafschrift.

 • 16. Wanneer ontvang ik een jaaropgave?

  Uw jaaropgave vindt u elk jaar omstreeks eind januari/begin februari in uw online Mailbox in het Online banking systeem. Heeft u nog een Top Interest Rekening? Dan ontvangt u deze per post. Het is bij een Internet-spaarrekening niet mogelijk de jaaropgave per post te ontvangen. Indien uw begin- en eindsaldo €0,- bedraagt en u heeft geen termijndeposito’s, ontvangt u geen jaaropgave.

FAQs Termijndeposito

 • 1. Hoe open ik een termijndeposito?

  Ik heb nog geen spaarrekening
  Indien u nog geen spaarrekening heeft dan kunt u deze online aanvragen door het online aanvraagformulier in te vullen. Zie ook vraag 1 van de FAQ’s over de Spaarrekening. Nadat de opening van uw spaarrekening is afgewikkeld kunt u een termijndeposito openen zoals hieronder beschreven wordt.

   

  Ik heb al een spaarrekening
  Indien u al een spaarrekening bij Credit Europe Bank heeft, kunt u een termijndeposito openen via Online Banking, via het Overboekingsformulier welke u kunt vinden in het Formulieren Center of door contact op te nemen met het Contact Center. Zodra de termijndeposito is geopend, ontvangt u hiervan een bevestiging. Bij een Internet Spaarrekening ontvangt u deze in uw online Mailbox. Als u nog een Top Interest rekening heeft ontvangt u deze per post.

 • 2. Wie kan een termijndeposito bij Credit Europe Bank openen?

  Iedereen die een spaarrekening bij Credit Europe Bank heeft kan een termijndeposito openen.

 • 3. Kan ik een termijndeposito op twee namen openen?

  Een termijndeposito is aan een spaarrekening gekoppeld. Als dit een 'en/of-rekening' betreft dan staat de termijndeposito ook op naam van beide rekeninghouders. Beide rekeninghouders hebben gelijke rechten. Indien de spaarrekening op één naam staat dan staat de termijndeposito ook alleen op die naam.

 • 4. Kan een termijndeposito voor een minderjarige geopend worden?

  Omdat er geen spaarrekening geopend kan worden voor een minderjarige kan er ook geen termijndeposito aan gekoppeld worden. Zie ook vraag 2 van de FAQ’s over de Spaarrekening

 • 5. Hoe zijn mijn spaartegoeden bij Credit Europe Bank gegarandeerd?

  Credit Europe Bank valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel dat wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank N.V. Uw spaargeld bij Credit Europe Bank N.V. is daardoor tot een bedrag van € 100.000 per persoon voor 100% gegarandeerd. Voor meer details over het Nederlandse depositogarantiestelsel verwijzen wij naar de website van De Nederlandsche Bank N.V. (www.dnb.nl).

 • 6. Wat is een achtergesteld deposito en biedt Credit Europe Bank deze aan?

  Een achtergesteld deposito is een deposito dat niet onder het Depositogarantiestelsel valt, waardoor de rente meestal hoger is dan bij normale deposito’s. Credit Europe Bank biedt géén achtergestelde deposito’s aan; al onze spaarproducten vallen onder het Depositogarantiestelsel.

 • 7. Wat geldt als ingangsdatum van een termijndeposito?

  Voor een telefonisch of online geopende termijndeposito geldt als ingangsdatum de datum waarop u de opdracht heeft gegeven mits u expliciet een andere datum heeft aangegeven. Als u een termijndeposito opent via het opdrachtformulier dan geldt de ontvangstdatum als ingangsdatum. (Let op bij het openen via het opdrachtformulier: de termijndeposito wordt pas aangelegd als er genoeg saldo beschikbaar is op uw spaarrekening).

 • 8. Wanneer wordt de rente van een termijndeposito uitgekeerd?

  Bij termijndeposito’s met een looptijd tot en met 5 jaar (60 maanden) wordt de opgebouwde rente jaarlijks uitgekeerd. De rente wordt uitgekeerd op dezelfde dag (of de eerstvolgende werkdag) van de maand als de ingangsdatum van uw termijndeposito. Bij termijndeposito's met een looptijd van 7 en 10 jaar is ook een maandelijkse rente-uitkering mogelijk.

 • 9. Waar vind ik het totale rentebedrag dat wordt uitgekeerd?

  Deze vindt u op de bevestiging van uw termijndeposito en onder ‘Productoverzicht’ in het Online Banking systeem. De bevestiging van uw termijndeposito vindt u in uw online Mailbox. Als u nog een Top-Interest rekening heeft dan wordt de bevestiging per post verstuurd.

 • 10. Op welke rekening wordt de rente van een termijndeposito uitgekeerd?

  Standaard wordt de rente uitgekeerd op de spaarrekening waaraan de termijn­deposito gekoppeld is. Als u dit specifiek aangeeft (bij online of telefonisch openen) kan de rente ook naar uw tegenrekening geboekt worden.

 • 11. Is maandelijkse rente-uitkering mogelijk voor alle looptijden?

  Maandelijkse rente-uitkering is alleen mogelijk bij een termijndeposito met een looptijd van 7 en 10 jaar en een minimale inleg van €20.000,-. In afwijking van de productvoorwaarden geldt in dit geval een minimum inleg van €20.000,– in plaats van €2.500,-.

 • 12. Hoe wordt de rente bij maandelijkse rente-uitkering berekend?

  Het gemiddelde bedrag dat maandelijks wordt uitgekeerd berekent u als volgt: U vermenigvuldigt het jaarlijkse rentepercentage met het ingelegde bedrag en deelt dit door 12. Het exacte bedrag dat maandelijks wordt uitgekeerd is afhankelijk van het aantal dagen van de betreffende maand en/of de dag van rente-uitkering op een werkdag valt of niet.

 • 13. Op welke dag wordt de rente bij maandelijkse rente-uitkering uitgekeerd?

  De rente wordt maandelijks uitgekeerd op dezelfde dag (of de eerstvolgende werkdag) van de maand als de dag waarop uw termijndeposito is geopend.

 • 14. Wordt een termijndeposito automatisch verlengd?

  Standaard wordt een termijndeposito automatisch verlengd (ingelegde bedrag inclusief de laatste rente-uitkering). Bij het telefonisch openen van een termijndeposito kunt u aangeven of u dat wenst of niet. Als u de termijndeposito zelf online opent kunt u uw keuze selecteren bij ‘Herbelegging’.

 • 15. Hoe kan ik een instructie geven m.b.t. de verlenging van mijn termijndeposito?

  U kunt de verlenging gedurende de gehele looptijd aanpassen in het Online banking systeem, door contact op te nemen met het Contact Center of met het formulier ‘Termijndeposito instructie’ welke u kunt vinden in het Formulieren Center. U kunt deze opdracht niet via e-mail geven.

 • 16. Kan ik mijn termijndeposito voortijdig beëindigen?

  Voortijdige beëindiging van een termijndeposito is niet kosteloos mogelijk, tenzij hiervoor door het management aan de rekeninghouder toestemming is verleend. In een aantal gevallen zoals een huwelijk, de aankoop van een huis of werkloosheid is voortijdige beëindiging toegestaan en wordt er geen boete in rekening gebracht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de productvoorwaarden die bij uw termijndeposito horen. U vindt de productvoorwaarden onder het kopje 'Sparen' in het Formulieren Center.

FAQs Identificatie rekeninghouder(s)

 • 1. Waarom vindt identificatie van de rekeninghouder(s) plaats?

  Voordat Credit Europe Bank haar diensten mag leveren, is zij volgens de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ verplicht de identiteit van de rekeninghouder(s) vast te stellen.

 • 2. Hoe word ik als rekeninghouder geïdentificeerd?

  A. Bij het openen van de rekening vragen we om een kopie (voor- en achterkant) van een geldig legitimatiebewijs van alle rekeninghouders. Dit geldt ook voor een gemachtigde of wettelijke vertegenwoordiger.


  B. Ook vindt een afgeleide identificatie plaats via een overboeking van de opgegeven tegenrekening naar uw rekening bij Credit Europe Bank. Hierbij wordt nagegaan of de tenaamstelling van beide rekeningen overeenstemt. Wanneer wij deze overboeking hebben ontvangen en geverifieerd, wordt uw rekening bij Credit Europe Bank geactiveerd.

 • 3. Hoe vindt de afgeleide identificatie plaats bij een gezamenlijke rekening (en/of rekening)?

  Als de opgegeven tegenrekening een gezamenlijke rekening is met dezelfde rekeninghouders, kunnen beide rekeninghouders worden geïdentificeerd via één overboeking vanaf deze rekening. Indien dit niet het geval is dienen twee overboekingen plaats te vinden. Van elke rekeninghouder één overschrijving. Pas als beide rekeninghouders correct zijn geïdentificeerd, wordt de rekening bij Credit Europe Bank geactiveerd.

 • 4. Hoe vindt de afgeleide identificatie plaats bij een wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigde?

  Ook de gemachtigde of wettelijke vertegenwoordiger dient een overboeking naar de rekening bij Credit Europe Bank te doen vanaf een betaalrekening op zijn/haar naam bij een in Nederland gevestigde bank. Uw rekening bij Credit Europe Bank wordt pas geactiveerd indien zowel de rekeninghouder(s) als de gemachtigde/wettelijke vertegenwoordiger correct is geïdentificeerd.

 • 5. Wat gebeurt er wanneer de afgeleide identificatie via de overboeking niet lukt?

  Credit Europe Bank kan om extra informatie vragen na ontvangst van de eerste overboeking(en). De reden hiervoor is dat de ontvangen gegevens van uw bank waar de tegenrekening loopt niet altijd volledig leesbaar zijn voor ons. Credit Europe Bank kan dan niet op een correcte wijze de naamgegevens controleren. Wij zullen u dan verzoeken om een kopie van het rekeningafschrift te sturen voor een handmatige verificatie.

FAQs Online Banking/Telebanking

 • 1. Kan ik mijn rekening online beheren?

  Ja, Online Banking (Internet bankieren) is voor alle Credit Europe Bank klanten beschikbaar. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U gaat naar onze website www.crediteurope.nl. en klikt op 'Particulieren login'. Om in te loggen heeft u uw klantnummer en PIN code nodig. Deze zijn verstuurd per post na het openen van uw rekening.

 • 2. Waar kan ik mijn klantnummer vinden?

  Uw klantnummer vindt u op de bevestigingsbrief die u na het openen van uw rekening per post heeft ontvangen. Tevens kunt u uw klantnummer op een eventueel termijndeposito contract vinden. Wanneer u uw klantnummer vergeten bent, kunt u deze opvragen. Gebruik hiervoor het formulier ‘Aanvragen klantnummer en/of nieuwe pincode’ welke u kunt vinden in het Formulieren Center.

 • 3. Wanneer ontvang ik mijn pincode?

  Uw pincode wordt een week na de bevestigingsbrief per post verstuurd. U kunt via Online Banking en Telebanking zelf uw pincode wijzigen. Bent u uw pincode kwijt of vergeten en wilt u een nieuwe aanvragen? Gebruik hiervoor het formulier ‘Aanvragen klantnummer en/of nieuwe pincode’ welke u kunt vinden in het Formulieren Center.

 • 4. Ik heb mijn pincode geblokkeerd, wat nu?

  U kunt een nieuwe pincode ontvangen door de veiligheidsvragen in het Online Banking systeem te beantwoorden die na een aantal keer foutief inloggen verschijnen. Weet u de antwoorden niet meer, vraag dan een nieuwe pincode aan. Gebruik hiervoor het formulier ‘Aanvragen klantnummer en/of nieuwe pincode’ welke u kunt vinden in het Formulieren Center.

 • 5. Welke opdrachten kan ik met Online Banking uitvoeren?

  U kunt o.a het saldo en de af- en bijschrijvingen van uw spaarrekening(en) opvragen en downloaden, overboekingen uitvoeren naar uw tegenrekening en termijndeposito’s openen. Ook een aantal persoonlijke gegevens kunt u zelf aanpassen.

 • 6. Hoe beheer ik mijn rekening telefonisch (Telebanking)?

  U kunt via het telefonische menu, zonder tussenkomst van een medewerker een aantal handelingen uitvoeren. U kunt o.a. uw saldo opvragen en een overboeking doen naar uw tegenrekening. Om uw rekening telefonisch te kunnen beheren heeft u een Telebanking PIN nodig. Deze kunt u in het Online Banking systeem wijzigen. Bent u uw Telebanking PIN kwijt of vergeten? Wijzig deze dan eenvoudig in het Online Banking systeem of vraag een nieuwe Telebanking PIN aan. Gebruik hiervoor het formulier ‘Aanvragen klantnummer en/of nieuwe pincode’ welke u kunt vinden in het Formulieren Center.

FAQs Algemeen

 • 1. Is Credit Europe Bank een Nederlandse bank?

  Ja, Credit Europe Bank is een Nederlandse vennootschap met een volledige bankvergunning van De Nederlandsche Bank, sinds 1994. CEB is de ‘moederbank’ van dochtermaatschappijen en bijkantoren in West- en Oost- Europa. Credit Europe Bank is dus geen dochtermaatschappij van een andere bank. Meer informatie vindt u op de pagina Over ons.

 • 2. Valt Credit Europe Bank onder het depositogarantiestelsel?

  Credit Europe Bank valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel dat wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank N.V. Uw spaargeld bij Credit Europe Bank N.V. is daardoor tot een bedrag van €100.000 per persoon voor 100% gegarandeerd. Voor meer details over het Nederlandse depositogarantiestelsel verwijzen wij naar de website van De Nederlandsche Bank N.V. (www.dnb.nl).

 • 3. Wat zijn de openingstijden van het Contact Center?

  Het Contact Center is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.30 uur op telefoonnummer 0900 4711000 (€ 0,35 per gesprek). Meer informatie vindt u op de Contact pagina.

 • 4. Hoe wijzig ik mijn adres?

  U kunt uw adres snel en eenvoudig wijzigen in het Online Banking systeem. Mocht u uw adres schriftelijk willen veranderen gebruik dan het adreswijzigingsformulier welke u kunt vinden in het Formulieren Center. Dit formulier dient door alle rekeninghouders ondertekend te worden.