Vragen en antwoorden

FAQs Credit Europe Spaarrekening

 • 1. Hoe kan ik een spaarrekening openen?

  U kunt direct online een spaarrekening aanvragen. Print het ingevulde aanvraagformulier uit, onderteken het en stuur het per post naar ons op. Wij openen dan zo snel mogelijk een spaarrekening en sturen u een bevestigingsbrief met uw rekeninginformatie.

 • 2. Wie kan een rekening bij Credit Europe Bank openen?

  Natuurlijke personen kunnen vanaf hun 18de levensjaar een rekening bij ons openen.

 • 3. Kan ik een gezamenlijke (en/of) rekening openen?

  Natuurlijke personen kunnen een spaarrekening ook op twee namen openen. Deze rekening krijgt dan de juridische status van een en/of rekening. Beide rekeninghouders hebben gelijke rechten op de rekening. Beide rekeninghouders dienen het aanvraagformulier te ondertekenen en een kopie legitimatie mee te sturen.

 • 4. Kan een rekening voor een minderjarige geopend worden?

  Nee, dit is niet langer mogelijk

 • 5. Wat is een tegenrekening?

  Dit is een betaalrekening bij een andere in Nederland gevestigde bank. U kunt van en naar deze rekening geld overboeken vanaf uw spaarrekening bij ons. U kunt maximaal 1 betaalrekening als tegenrekening voor uw spaarrekening opgeven.

 • 6. Hoe word ik als rekeninghouder geïdentificeerd?

  A. Hiervoor vragen wij in de aanvraag om een kopie van een geldig legitimatiebewijs


  B. Tevens dient een afgeleide identificatie plaats te vinden via een overboeking naar uw rekening bij Credit Europe Bank vanaf de opgegeven tegenrekening. Hierbij wordt nagegaan of de tenaamstelling van beide rekeningen overeenstemt. Wanneer wij deze overboeking hebben ontvangen en geverifieerd, wordt uw rekening bij Credit Europe Bank geactiveerd.  

 • 7. Hoe zijn mijn spaartegoeden bij Credit Europe Bank gegarandeerd?

  Credit Europe Bank valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel dat wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank N.V. Uw spaargeld bij Credit Europe Bank N.V. is daardoor tot een bedrag van € 100.000 per persoon voor 100% gegarandeerd. Voor meer details over het Nederlandse depositogarantiestelsel verwijzen wij naar de website van De Nederlandsche Bank N.V. (www.dnb.nl).

 • 8. Waar vind ik de actuele rente op mijn spaarrekening?

  De actuele rente op uw spaarrekening vindt u in het productoverzicht in het Online Banking. Algemene actuele rente-informatie vindt u ook op onze website. De rente op uw spaarrekening is variabel.

 • 9. Wanneer wordt de rente op mijn spaarrekening uitgekeerd?

  De rente wordt op dagbasis berekend en eenmaal per jaar op 31 december op uw spaarrekening bijgeschreven. Wij berekenen de rente over het werkelijke aantal dagen per jaar. Totaal per jaar dus 365 rentedagen (een schrikkeljaar kent 366 rentedagen). Bij het opheffen van uw spaarrekening wordt de opgebouwde rente uitgekeerd op het moment van het opheffen.

 • 10. Hoe maak ik geld over naar mijn rekening bij Credit Europe Bank?

  Nadat u uw rekeningnummer van uw spaarrekening heeft ontvangen, kunt u rechtstreeks geld overmaken vanaf uw tegenrekening. In verband met de wettelijke identificatieplicht dient de eerste inleg afkomstig te zijn van één van de door u opgegeven tegenrekeningen. Een vervolginleg mag wél van een andere rekening afkomstig zijn.

 • 11. Hoe maak ik geld over naar mijn tegenrekening?

  Een bedrag overboeken naar uw tegenrekening kan via Online Banking, telefonisch, schriftelijk of per fax. U kunt alleen geld overboeken naar één van de door u opgegeven tegenrekeningen.

 • 12. Hoelang duurt het voordat een overboeking op mijn tegenrekening staat?

  Normale overboekingen duren 1 tot 2 werkdagen. Spoedopdrachten die ons voor 14.00 uur 's middags bereiken worden dezelfde dag verwerkt.  Een spoedopdracht kost EUR 8,-.

 • 13. Hoe wijzig ik mijn tegenrekening?

  Het wijzigen van de tegenrekening dient schriftelijk te gebeuren. Het benodigde formulier vindt u op onze website onder Downloads. Dit formulier dient door alle rekeninghouders ondertekend te worden.

 • 14. Hoe kan ik een gemachtigde aan de rekening toevoegen?

  Het toevoegen van een gemachtigde dient schriftelijk te gebeuren. Het benodigde formulier vindt u op onze website onder Downloads. Dit formulier dient door alle rekeninghouders en de gevolmachtigde ondertekend te worden. Houdt u er rekening mee dat de identificatieplicht ook voor de gevolmachtigde geldt. Zie FAQs Identificatie rekeninghouders.

 • 15. Hoe vaak ontvang ik rekeningafschriften?

  Uw rekeningafschriften vindt u elk kwartaal in uw Mailbox in het internet bankieren. Heeft u een Top Interest Rekening dan worden rekeningafschriften ook per post opgestuurd.

 • 16. Wanneer ontvang ik een jaaropgave?

  Een jaaropgave ontvangt u automatisch eenmaal per jaar omstreeks eind januari/begin februari. Indien uw begin- en eindsaldo € 0,- bedraagt en u heeft geen termijndeposito’s, ontvangt u geen jaaropgave.

FAQs Termijndeposito

 • 1. Hoe open ik een termijndeposito?

  Indien u al een spaarrekening bij Credit Europe Bank heeft, kunt u een termijndeposito openen via Online Banking, via het opdrachtformulier (te vinden op onze website onder Downloads) of door contact op te nemen met ons Contact Center. Zodra het termijndeposito is geopend, ontvangt u hiervan digitaal een bevestiging.
  Indien u nog geen spaarrekening heeft, kunt u direct online een termijndeposito aanvragen. Een spaarrekening wordt dan eveneens voor u geopend; deze dient als afwikkelrekening. Wij verzoeken u het aanvraagformulier en de termijndeposito-opdracht te printen, te ondertekenen en samen met de gevraagde legitimatie binnen 14 dagen per post naar ons op te sturen. Na ontvangst en controle van uw documenten wordt eerst een Credit Europe Internet Spaarrekening geopend en ontvangt u een bevestigingsbrief met uw rekeninginformatie. Wij verzoeken u het bedrag van uw termijndeposito uiterlijk 14 dagen nadat wij uw rekeninginformatie hebben verstuurd, over te maken op uw Credit Europe Internet Spaarrekening.

 • 2. Wie kan een termijndeposito bij Credit Europe Bank openen?

  Natuurlijke personen kunnen een termijndeposito openen.

 • 3. Kan ik een termijndeposito op twee namen openen?

  Heeft u een Top-Interest of Internet Spaarrekening als en/of rekening geopend, dan worden de termijndeposito’s voor deze rekeningen ook op naam van beide rekeninghouders geopend. Beide rekeninghouders hebben de gelijke rechten.

 • 4. Kan een termijndeposito voor een minderjarige geopend worden?

  Dit kan alleen als de Top-Interest of Internet Spaarrekening geopend is op naam van de minderjarige.

 • 5. Hoe zijn mijn spaartegoeden bij Credit Europe Bank gegarandeerd?

  Credit Europe Bank valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel dat wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank N.V. Uw spaargeld bij Credit Europe Bank N.V. is daardoor tot een bedrag van € 100.000 per persoon voor 100% gegarandeerd. Voor meer details over het Nederlandse depositogarantiestelsel verwijzen wij naar de website van De Nederlandsche Bank N.V. (www.dnb.nl).

 • 6. Wat is een achtergesteld deposito en biedt Credit Europe Bank deze spaarvorm aan?

  Een achtergesteld deposito is een deposito dat niet onder het Depositogarantiestelsel valt, waardoor de rente meestal hoger is dan bij normale deposito’s. Credit Europe Bank biedt géén achtergestelde deposito’s aan; al onze spaarproducten vallen onder het Depositogarantiestelsel.

 • 7. Wat geldt als ingangsdatum van een termijndeposito?

  Indien u al een Top-Interest of Internet Spaarrekening heeft waarop voldoende saldo staat, dan geldt de ontvangstdatum van uw opdracht (telefonisch, online, of schriftelijk) als ingangsdatum van uw deposito.
  Indien u een spaarrekening heeft waarop niet voldoende saldo staat, dan kunt u alleen schriftelijk een opdracht geven om een deposito te openen. Als ingangsdatum wordt de dag genomen waarop voldoende geld op uw Top-Interest rekening staat. Indien er binnen 14 dagen na ontvangst van uw schriftelijke opdracht niet voldoende saldo op uw rekening staat, vervalt de opdracht.

 • 8. Wanneer wordt de rente van een termijndeposito uitgekeerd?

  Bij termijndeposito’s met een looptijd tot en met 12 maanden wordt de opgebouwde rente uitgekeerd aan het einde van de looptijd. Bij termijndeposito’s met een looptijd vanaf 18 maanden wordt de rente jaarlijks uitgekeerd op de gekoppelde spaarrekening. De rente wordt uitgekeerd op dezelfde dag (of de eerstvolgende werkdag) van de maand als de dag waarop uw termijndeposito is geopend. Bij termijndeposito's met een looptijd van 7 en 10 jaar is maandelijkse rente-uitkering mogelijk. Hierbij geldt een minimale inleg van € 20.000,-.

 • 9. Waar vind ik het totale rentebedrag dat wordt uitgekeerd?

  Dit vindt u op de bevestiging van uw termijndeposito, deze heeft u in het geval van een Top-Interest Rekening per post gekregen.

  Heeft u een Internet Spaarrekening dan is de bevestiging naar uw Online Mailbox gestuurd. Tevens vindt u dit via Online Banking onder Productoverzicht.

 • 10. Op welke rekening wordt de rente van een termijndeposito uitgekeerd?

  De rente wordt uitgekeerd op de spaarrekening bij Credit Europe Bank die als afwikkelrekening is opgegeven.

 • 11. Is maandelijkse rente-uitkering mogelijk voor alle looptijden?

  Maandelijkse rente-uitkering is alleen mogelijk bij een looptijd van 7 en 10 jaar en een minimale inleg van € 20.000,-. In afwijking van de productvoorwaarden geldt in dit geval een minimum inleg van € 20.000,– in plaats van €2.500,-.

 • 12. Hoe wordt de rente bij maandelijkse rente-uitkering berekend?

  Het gemiddelde bedrag dat maandelijks wordt uitgekeerd berekent u als volgt: U vermenigvuldigt het jaarlijkse rentepercentage met het ingelegde bedrag en deelt dit door 12 maanden. Het exacte bedrag dat maandelijks wordt uitgekeerd is afhankelijk van het aantal dagen van de betreffende maand en of de dag van rente-uitkering op een werkdag valt of niet.

 • 13. Op welke dag wordt de rente bij maandelijkse rente-uitkering uitgekeerd?

  De rente wordt maandelijks uitgekeerd op dezelfde dag (of de eerstvolgende werkdag) van de maand als de dag waarop uw termijndeposito is geopend.

 • 14. Wordt een termijndeposito automatisch verlengd?

  Een termijndeposito wordt automatisch verlengd (ingelegde bedrag incl. de laatste rente-uitkering) met dezelfde looptijd tegen de dan geldende rente. U krijgt schriftelijk bericht op het moment dat uw termijndeposito afloopt en vervolgens ontvangt u een paar dagen later een bevestiging van uw verlengde termijndeposito. Een automatische verlenging kan binnen 14 dagen schriftelijk (niet per e-mail) of telefonisch ongedaan gemaakt worden.

 • 15. Hoe kan ik een instructie geven m.b.t. de verlenging van mijn termijndeposito?

  De eenvoudigste manier om uw termijndeposito te wijzigen is in het Credit Europe Online Banking.

  Op onze website onder Formulieren Center vindt u het formulier om een schriftelijke instructie m.b.t. de afloop van uw termijndeposito te geven. U kunt deze instructie gedurende de looptijd van uw deposito geven, dit kan zowel schriftelijk (niet per e-mail) als telefonisch.

 • 16. Kan ik mijn termijndeposito voortijdig beëindigen?

  Voortijdige beëindiging van een termijndeposito is niet mogelijk, tenzij hiervoor door het management aan de rekeninghouder toestemming is verleend. In een aantal gevallen zoals huwelijk, aankoop huis, werkloosheid, etc. is voortijdige beëindiging toegestaan en wordt geen boete in rekening gebracht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de productvoorwaarden die bij uw termijndeposito horen.

FAQs Identificatie rekeninghouder(s)

 • 1. Waarom vindt identificatie van de rekeninghouder(s) plaats?

  Voordat Credit Europe Bank haar diensten mag leveren, is zij volgens de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ verplicht de identiteit van de rekeninghouder(s) vast te stellen.

 • 2. Hoe word ik als rekeninghouder geïdentificeerd?

  A. Hiervoor vragen wij bij de aanvraag om een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle rekeninghouders. Dit geldt ook voor een gemachtigde of ouder/wettelijke vertegenwoordiger.


  B. Ook vindt een afgeleide identificatie plaats via een overboeking naar uw rekening bij Credit Europe Bank vanaf de opgegeven tegenrekening. Hierbij wordt nagegaan of de tenaamstelling van beide rekeningen overeenstemt. Wanneer wij deze overboeking hebben ontvangen en geverifieerd, wordt uw rekening bij Credit Europe Bank geactiveerd.

 • 3. Hoe vindt de afgeleide identificatie plaats bij een gezamenlijke rekening (en/of rekening)?

  Als de opgegeven tegenrekening een gezamenlijke rekening is met dezelfde rekeninghouders, kunnen beide rekeninghouders worden geïdentificeerd via een overboeking vanaf deze rekening.
  Indien dit niet het geval is dienen 2 overboekingen plaats te vinden. Eén overboeking vanaf de opgegeven tegenrekening. Tevens dient de rekeninghouder die niet vermeld staat op de tegenrekening afzonderlijk een overboeking (min. € 0,01) te doen vanaf een betaalrekening op zijn/haar naam bij een in Nederland gevestigde bank. Dit kan ook de tweede tegenrekening zijn.
  Pas als beide rekeninghouders correct zijn geïdentificeerd, wordt de rekening bij Credit Europe Bank geactiveerd.

 • 4. Hoe vindt de afgeleide identificatie plaats bij een wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigde?

  Ook de gemachtigde of wettelijke vertegenwoordiger dient een overboeking (min. € 0,01) naar de rekening bij Credit Europe Bank te doen vanaf een betaalrekening op zijn/haar naam bij een in Nederland gevestigde bank. Uw rekening bij Credit Europe Bank wordt pas geactiveerd indien zowel de rekeninghouder(s) als de gemachtigde/wettelijke vertegenwoordiger correct is geïdentificeerd.

 • 5. Wat gebeurt er wanneer de afgeleide identificatie via de overboeking niet lukt?

  Credit Europe Bank kan om extra informatie vragen na ontvangst van de eerste overboeking(en). De reden hiervoor is dat de ontvangen gegevens van uw bank waar de tegenrekening loopt niet altijd volledig leesbaar zijn voor ons. Credit Europe Bank kan dan niet op een correcte wijze de naamgegevens controleren. Wij zullen u dan verzoeken om een kopie van het rekeningafschrift aan ons te sturen.

FAQs Online Banking/Telebanking

 • 1. Kan ik mijn rekening online beheren?

  Ja, Online Banking (Internet bankieren) is voor alle Credit Europe Bank klanten beschikbaar. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U gaat naar onze website www.crediteurope.nl. en klikt op Particulieren login. U heeft uw klantnummer en pincode nodig om in te loggen.

 • 2. Waar kan ik mijn klantnummer vinden?

  Uw klantnummer vindt u op de bevestigingsbrief die u bij het openen van uw rekening heeft ontvangen. Tevens kunt u uw klantnummer op een eventueel termijndeposito contract vinden. Wanneer u uw klantnummer bent vergeten, dient u dit schriftelijk aan ons door te geven. Het benodigde formulier hiervoor vindt u op onze website onder kopje service/ formulieren center.

 • 3. Wanneer ontvang ik mijn pincode?

  Uw pincode wordt een week na de bevestigingsbrief per post naar u opgestuurd. U kunt via Online Banking en Telebanking zelf uw pincode wijzigen. Een minderjarige ontvangt geen pincode. Indien u al klant van onze bank bent en nog een rekening opent, ontvangt u geen nieuwe pincode.

 • 4. Ik heb mijn pincode geblokkeerd, hoe krijg ik een nieuwe?

  U kunt een nieuwe pincode krijgen door de veiligheidsvragen in het Online Banking te beantwoorden. Weet u de antwoorden niet meer, vraag dan schriftelijk een nieuwe pincode aan. Het benodigde formulier hiervoor vindt u op onze website onder kopje service/ formulierencenter. 

 • 5. Welke opdrachten kan ik met Online Banking uitvoeren?

  U kunt o.a het saldo en de af- en bijschrijvingen van uw spaarrekening(en) opvragen, af- en bijschrijvingen printen, overboekingen uitvoeren naar uw tegenrekening(en), termijndeposito’s openen.

 • 6. Hoe beheer ik mijn rekening telefonisch (Telebanking)?

  U kunt via het menu onder optie 1 zonder tussenkomst van een medewerker een aantal handelingen uitvoeren. U kunt o.a. uw saldo opvragen en geld overmaken naar uw tegenrekening.

FAQs Algemeen

 • 1. Is Credit Europe Bank een Nederlandse bank?

  Ja, Credit Europe Bank is een Nederlandse vennootschap met een volledige bankvergunning van De Nederlandsche Bank, sinds 1994. CEB is de ‘moederbank’ van dochtermaatschappijen en bijkantoren in West- en Oost- Europa. Credit Europe Bank is dus geen dochtermaatschappij van een andere bank. Meer informatie vindt u op onze website onder Over ons.

 • 2. Valt Credit Europe Bank onder het depositogarantiestelsel?

  Credit Europe Bank valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel dat wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank N.V. Uw spaargeld bij Credit Europe Bank N.V. is daardoor tot een bedrag van € 100.000 per persoon voor 100% gegarandeerd. Voor meer details over het Nederlandse depositogarantiestelsel verwijzen wij naar de website van De Nederlandsche Bank N.V. (www.dnb.nl).

 • 3. Wat zijn de openingstijden van het Contact Center?

  Onze medewerkers van het Contact Center zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.30 uur op telefoonnummer 0900 4711000 (€ 0,35 per gesprek).

 • 4. Hoe wijzig ik mijn adres?

  De snelste en eenvoudigste manier uw adres te wijzigen is door uw adres in het Online Banking aan te passen. 

  Mocht u uw adres schriftelijk willen veranderen dan vindt u het benodigde formulier op onze website onder service/ formulierencenter. Dit formulier dient door alle rekeninghouders ondertekend te worden.